Strona główna | O nas | Statystyki | Zestawienia | Kontakt

 

Witamy!

Teutoński Instytut Statystyczny zaprasza do zapoznawania się z bieżącym stanem Księstwa Sarmacji w liczbach. Poznamy tu prawa i zależności rządzące rozwojem Sarmacji. Mamy możliwość porównywania swoich osiągnięć w prowincjach i miastach za pomocą aparatu statystycznego. Ta wiedza pozwoli nam lepiej rozwijać się i działać na rzecz Sarmacji.

"Wyraz statystyka pochodzi od łacińskiego słowa 'status', które oznacza stan państwa. Statystyka określa, jak należy zebrać, porządkować, prezentować, uogólniać i analizować dane liczbowe o interesujących nas zjawiskach i procesach. Wymienione działania, stanowiące opis zjawisk są jedną z dwu jej funkcji. Drugą funkcją statystyki jest indukcja, polega ona na formowaniu reguł, które pozwalają uogólniać wnioski, uzyskane dzięki badaniom części zbiorowości, na jej całość."

Zapraszam do zapoznania się z dostępnymi już danymi jak i do składania propozycji nowych badań nad mierzalnymi zjawiskami i procesami odbywającymi się w Sarmacji.

(-) Kedar z Margon - Pierwszy Dyrektor TIS

Księstwo Sarmacji Księstwo Sarmacji                       Marchia Teutońska Marchia Teutońska

 

2007 © TIS | Projekt graficzny: Graybox.pl