Strona główna | O nas | Statystyki | Zestawienia | Kontakt

 

Teutoński Instytut Statystyczny powstał we wrześniu 2007 r. jako inicjatywa kół margońskich mająca na celu udostępniać wiedzę statystyczną mieszkańcom Księstwa Sarmacji. Założycielami Instytytu są Dariusz hr. Makowski zwany Kedarem z Margon i Krzysztof bar. Wróbel.
W listopadzie 2008 r. nastąpiło przekodowanie skryptów TIS do nowej bazy sarmackiej S2. Instytut od tej pory korzysta z zapytań SQL i bezpośredniego dostępu do tabel.
Grudzień 2008 - zastosowano technologię Google Chart Api do prezentacji danych dla Prowincji.

 

2007 © TIS | Projekt graficzny: Graybox.pl